VYŠETRENIE ZRAKU

Senica

sobota 17.04.21

sobota 22.05.21

Myjava

sobota 24.04.21

sobota 15.05.21

sobota 29.05.21Objednajte sa na vyšetrenie telefonicky počas otváracích hodín
Senica: 0902 536 474
Myjava: 0903 536 474
alebo vyplnením kontaktného formulára.