VYŠETRENIE ZRAKU

SOBOTA   15.10.2022
SOBOTA   05.11.2022
SOBOTA  19.11.2022
SOBOTA  26.11.2022
Objednajte sa na vyšetrenie počas otváracích hodín na telefónnom čísle 0903 536 474 
alebo vyplnením kontaktného formulára. Vyšetrenie je spoplatnené sumou 15€.