VYŠETRENIE ZRAKU


sobota 21.05.2022 obsadené

sobota 28.05.2022 voľné

sobota 11.06.2022 voľné

Objednajte sa na vyšetrenie počas otváracích hodín na telefónnom čísle 0903 536 474 
alebo vyplnením kontaktného formulára.