Kto môže vstupovať do našich prevádzok od 27.01.2021 do 07.02.2021?

Podľa vyhlášky ÚVZ SR vydanej vo vestníku vlády SR, čiastka 8 z 21.1.2021 môže vstupovať do priestorov našich prevádzok:

- osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (vykonaný od 18.1.2021)

- osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o tom doklad nie starší ako 3 mesiace

- osoba, ktorá sa preukáže že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2.11.2020 do 17.1.2021

- osoba, zaočkovaná proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

- onkologickí pacienti